PROGRAM / SCHEDULE

Sergi Salonu  / Exhibition Hall

13.00-13.40 Sergi Açılış Töreni / Exhibition Opening Ceremony


Sapphire Hall

14.00-14.10 Dinleti / Concert 

Piyano / Piano : Alkın Toy – Çello / Cello : Engin Şen

Song form a Secret Garden – Rolf Lovland

Bliss – Zülfü Livaneli

14.10-14.25 Açılış Konuşmaları / Opening Speeches


15.00-15.45 1. Oturum / 1st Session:

 Moderatör / Moderator: Veysel Günay

 • Mahmut Öztürk – Sanat Eğitiminde Postmodernist Modüler Eğitim Modelinin Teorisi: “Okuryazarlık” Demagojisi / The Theory of Postmodern Modular Education Model in Art Education: Demagogy of “Literacy”
 • Mustafa Cevat Atalay, Bige Gürses – Resim Bölümlerinde Uygulanan Dersler ve Yenilenme Önerileri / The Painting Department Courses and Innovation Propasals
 • Şafak Erdem – Sanatta Oyun Felsefesi ve Çocuk Kavramı Üzerinden Yapıt İncelemeleri Doğrultusunda Pop-Sürrealist Yaklaşımlar / Popsurrealist Approaches in Artistic Game Philosophy and Works of Art Based on Children’s Concept

16.00-16.45 2. Oturum / 2nd Session: 

Moderatör / Moderator: M. Reşat Başar

 • Berna Kurt Kemaloğlu – Dance Criticism: A Dialogue Between Art and Understanding
 • Dilek Üstünalan – Potential Psychological and Social Effects of Contact Improvisation
 • Augustine Ayuk Eyong Tang Enow – Arts as a Political Tool

17.00-17.45 3. Oturum / 3rd Session:

Moderatör / Moderator: Sinem Budun Gülas

 • Şerife Cengiz – Bir Salınımla Dünya Sanat Yelpazesine Oturan Narsist Bir Akım: Art Nouveau / A Narcissistic Movement in World’s Art Spectrum: Art Nouveau
 • Yıldız Öztürk – Türkiye’de Kadın Bakış Açısının Sanata Yansımaları: İlk Örnekler, İlk Tartışmalar / Art Reflections of Women’s Perspective in Turkey: The First Examples, The First Debates

Emerald Hall

15.00-15.45 1. Oturum / 1th Session : 

Moderatör / Moderator: Şerife Cengiz

 • Havva Meryem İmre ve Sinem Budun Gülas – Ayakkabı Tasarımında İlham Kaynağı Olarak Çizgi Kahramanlar; “Mary Jane Örneği” / Cartoon Characters Whom Inspired Shoe Design; The Cartoon Character  “Mary Jane”
 • Sevtap Kanat ve Mustafa Cevat Atalay – Posta Sanatında Mühür Uygulamaları / Seal Applications In Postal Art
 • Cengiz Kastan – Konsepte Dayalı Özgün Tasarım Sürecine Deneysel Bir Yaklaşım / An Experimental Approach to Original Design Process Based on Concept

16.00-16.45 2. Oturum / 2nd Session:

Moderatör / Moderator: Mahmut Öztürk

 • Müberra Bülbül – Görsel Sanat Tarihinde Kullanılan İnsan Suretlerinin Sanat Akımları Açısından İncelenmesi / Investigation of Human Surrogates Used in Visual Art History in Terms of Art Movements
 • Tıfak Arslan – Görsel Algıda Işık-Gölge / Light-Shadow inTthe Visual Perception
 • Evrim Özeskici – Yansıtma ve Yaratma Kuramları Üzerine Eser Çözümlemeleri / Work Analysis on Reflection and Creation Theories 

17.00-17.45 3. Oturum / 3rd Session:

Moderatör / Moderator: Kamil Bostan

 • Akıner Akın ve Sefa Çeliksap – Tasarlama Sürecinde Fotoğraf Sanatının Rolüne Fenomenolojik Yaklaşım / Phenomenological Approach to The Role of Photography of Art in Designing
 • Arif Can Güngör – Auteur Teoride Romantik Estetik / Auteur Theory in Romantic Aesthetics
 • Ekin Deveci – X Işını Görüntüsü ve Fotoğraf İlişkisinde Nick Veasey’in Fotoğraf Uygulamaları / Nick Veasey’s Photo Practices in Relation Between X Ray Vision and Photography