TAKVİM / CALENDAR

Bildiri Gönderim ve Sergi Başvuru Son Tarihi: 20 Ocak 2018
Kayıt İçin Son Tarih: 6 Şubat 2018
Sempozyum Programının İlanı: 1 Şubat 2018
Sempozyum Tarihi: 14 Şubat 2018
Sergi Tarihi: 14-16 Şubat 2018

Paper Submission and Exhibition Application Deadline: 20 January 2018
Registration Deadline: 6 February 2018
Announcement of the Symposium Program: 1 February 2018
Symposium Date: 14 February 2018
Exhibition Date: 14-16 February 2018