Duyuru / Notification – 11/09/2018

ADD-IST Sanat ve Tasarım Diyalogları Sempozyumu Bildiriler Kitabı ve Sergi Kataloğu yayınlandı. İndirmek için tıklayınız.

ADD-IST Art and Design Dialogues Symposium Proceedings and Exhibition Catalogue has been published. Please click for download.

Duyuru / Notification – 13/02/2018

Olası aksaklık ve problemleri önlemek amacıyla lütfen etkinlik programını kontrol ediniz.

Please check the event schedule to avoid possible problems.


Duyuru / Notification – 31/01/2018

“ADD-IST Sanat ve Tasarım Diyalogları” ana başlığıyla “Sanat ve Tasarımda Kuram” konulu sempozyum ve sergimizin ​tarihi ve yeri konusunda değişiklik yapılmıştır. Kurum içi zorunluluklardan kaynaklanan söz konusu değişiklik, 8-9 Şubat 2018, İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Halit Aydın Yerleşkesi yerine 14 Şubat 2018 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi şeklindedir. Çok daha fazla uluslararası izleyici ve katılımcıya hitap etme şansı sağlayan bu yer ve tarih değişikliğinden dolayı katılımcılarımızın anlayışını bekler, özür dileriz.

The date and place of “ADD-IST Art and Design Dialogues” symposium and exhibition have been changed. It will take place at Lütfi Kırdar Convention Center on 14 February 2018 instead of Istanbul Aydın University Florya Halit Aydın Campus on 8-9 February 2018. Due to this change of location and date, which gives us a chance to address more and more international viewers and participants, we apologize to our participants.