BİLDİRİ GÖNDERİM / SYMPOSIUM APPLICATION

Özet Gönderim ve Sergi Başvuru Son Tarihi: 25 Ocak 2018
Önemli: Yaşanabilecek teknik sorunları engellemek amacıyla lütfen başvuru sonrasında
addist@aydin.edu.tr adresine teyit amaçlı bildiride bulununuz.

Paper Submission and Exhibition Application Deadline: 25 January 2018
Important: Please contact addist@aydin.edu.tr for the purpose of confirmation in order to prevent any technical problems that might be experienced.