SERGİ KOŞULLARI / EXHIBITION SPECIFICATIONS

Sözlü Sunum: ₺ 150 (sergiyle birlikte ₺ 200)
Poster: ₺ 100 (sergiyle birlikte ₺ 150)
Sergi: ₺ 100 

Lisansüstü programa kayıtlı öğrenciler ücretsiz katılım hakkına sahiptir.

SERGİ ŞARTNAMESİ

Eserin Özellikleri

 • Her bir sanatçı İstanbul Aydın Üniversitesi ”Uluslararası Sanat Diyalogları”  Sergisine 1 eser ile katılacaktır.
 • Duvarda sergilenebilen eserler, (resim, baskı ve fotoğraf vb.) yatay ve dikey kenarlarının uzunluğu 70 cm’yi geçmeyecektir.
 • Üç boyutlu eserlerin (heykel, seramik, cam vb.) taban ölçüleri 30×30 cm’ye, yüksekliği 60 cm’ye kadar olacaktır.
 • Belirtilen ölçülere uymayan eserler sergilenmeyecektir.

Eserin Teslim Edilme Koşulları ve Paketleme

 • Eserlerin paketleme, taşıma, sigorta giderleri ile sanatçıların ulaşım-konaklama ve yemek giderleri kendilerine ait olacaktır.
 • Eserlerin ambalajlama sorumluluğu sanatçıya aittir.
 • Eserlerin öncelikli olarak balonlu malzemeyle paketlenmesi, sonrasında, dayanıklı bir kutuya yerleştirilmesi ve kutunun çalışmanın hareketini engelleyecek şekilde doldurulması gerekmektedir.
 • Eserlerin nakliyesi sırasında oluşabilecek hasarlardan kurumumuz sorumlu değildir.
 • Sanatçıların eser ile birlikte adı soyadı, branşı, eser adı, eser tekniği, ölçüsünü ve yapım yılını belirten bir eser künyesinin göndermesi gerekmektedir.
 • Sergi katılım ücretinin en geç 6 Şubat 2018’e kadar belirtilen hesap numarasına gönderilmesi gerekir.
 • Eserlerin İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Kampüsü Galeri Aydın’a teslimi 29 Ocak– 6 Şubat 2018 tarihleri arasındadır.
 • Eserin Teslim Edileceği Adres: İstanbul Aydın Üniversitesi, Florya Kampusü, Beşyol Cad. İnönü Mah. No:38 Küçükmece / İstanbul
 • Sergi kataloğu için eserlerin yüksek çözünürlükteki fotoğraflarını eser teslim süresi içerisinde addist@aydin.edu.tr e-posta adresine göndermeniz rica olunur.

Sergileme

 • Sergilenecek eserlerin yerleri; boyutları, niteliklerine ve sergileme alanının özelliğine göre küratör tarafından belirlenir.
 • Asılacak eserlerin teknik açıdan asılmaya uygun olması beklenmekte olup; arkasında mutlaka asma sistemi bulunmalıdır.
 • Serginin sona ermesinden sonra 15 gün içinde geri alınmayan eserler, talep edilmesi halinde katılımcıların adreslerine ödemeli olarak gönderilecektir. Kurumumuz süresi içinde alınmayan eserlerden sorumlu değildir.

 

Oral Presentation: ₺ 150 (with exhibition ₺ 200)
Poster: ₺ 100 (with exhibition ₺ 150)
Exhibition: ₺ 100

Students enrolled in the graduate program are entitled to free participation.

EXHIBITION SPECIFICATIONS

Art Works Guidelines

 • Each artist may submit only one artwork to Istanbul Aydın University International Art and Design Dialogue Exhibition.
 • The lengths of the horizontal and vertical edges of the works (paintings, prints, photographs, etc.) exhibited on the wall may not exceed 70 cm.
 • The base measurements of three dimensional works (sculpture, ceramic, glass, etc.) may not exceed 30×30 cm and the maximum height must be 60 cm.
 • Works not in compliance with the specified measurements will not be exhibited.

Terms of Delivery and Packaging

 • Artists must finance their own transportation, accommodation and food expenses and the costs of packing, transportation, insurance of the works are their own responsibility.
 • Artists are responsible for the packaging their works.
 • The works must be packed with a bubble wrap first, then pit in a strong box. In order to prevent any movement or damage, there shouldn’t be any empty space left in the box.
 • Our organization is not responsible for any damages that may occur during the transportation of the works.
 • Artists must send their personal details (name, surname, branch) and artwork details (title, technique, measure, and year) with their artworks.
 • The participation fee of the exhibition must be sent to the account number given by not later than 6 February 2018
 • The delivery of the works to Istanbul Aydın University Florya Campus, Gallery Aydın is between 29 January and 6 February 2018
 • The delivery address: İstanbul Aydın Üniversitesi, Florya Kampusü, Beşyol Cad. İnönü Mah. No:38 Küçükmece / İstanbul
 • For the exhibition catalog, please send the high resolution photos of the works to addist@aydin.edu.tr e-mail address within the delivery time of the works.

Exhibiting

 • Places of works to be exhibited; is determined by the curator according to the dimensions and the qualities of the works and the characteristics of the exhibition area.
 • It is expected that the works to be hung must be suitable for technical hanging and there must be a hanging system at the back of each work.
 • Works that have not been taken back within 15 days after the end of the exhibition may be sent to the participants’ addresses by cash on delivery if requested. Our organization is not responsible for the works not received within the given period.