CALL FOR PAPER AND EXHIBITION

ADD-IST Uluslararası Sanat Diyalogları Sempozyum ve Sergi Çağrısı

Yaratıcılığın en önemli beslenme kaynaklarından olan kuram, sanatın ve tasarımın teknolojiyle ilişkileri bağlamında daha da büyük önem kazanmıştır.  Yaratıcılığın sınırlarının genişletilmesinde kuramsal altyapının varlığının öneminden hareketle sanat neredeyse bir “bildiri” olarak algılanmaya başlamış ve bu yaklaşım, kuşkusuz teknoloji ve tasarımı da etkilemiştir. İşlev zorunluluğundan dolayı, tasarımın reel durumu temel çıkış noktası olarak belirlemesi kaçınılmazdır. Dolayısıyla hayatın içinde bir olgu olarak tanımlayabileceğimiz tasarım, hayatın şifrelerini çözme çabasındaki kuramla birlikte hareket etmek durumundadır.

Tanımlamaya çalıştığımız realitenin merkezindeki bu durumun evrensel referanslarla açklanabilmesi, bizleri uluslararası ölçekte sanat ve tasarımda kuram konusunu tartışmaya yöneltti. Özellikle “komşuluk” kavramının gündemimizde olduğu bu günlerde, “komşuluk” kavramını en çok içselleştirdiğimiz en yakın coğrafi bölgede “Sanat ve Tasarımda Kuram” konusunu masaya yatırmaya karar verdik.

Birincisini İstanbul Aydın Üniversitesi’nin ana yerleşkesinde gerçekleştireceğimiz sempozyum ve sergimizin temel vurgusunun “diyaloglar” olarak seçilmesi de yine yakın çevrede yaratmayı düşündüğümüz tartışmalara dayanıyor. “ADD-IST Sanat ve Tasarım Diyalogları” ana başlığıyla gündeme getirdiğimiz “Sanat ve Tasarımda Kuram” konulu sempozyum ve sergimizin birincisine üniversitemiz ve İstanbul ev sahipliği yapacak. Diyalogların ikinci aşaması da Atina’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Sempozyum ve sergi, İstanbul Aydın Üniversitesi’nin öncülüğünde 14-16 Şubat tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Dünyanın 3. Büyük “uluslararası eğitim” konferans ve fuarı olan EURIE 2018 Avrasya Yüksek Öğretim Zirvesi, kapsamında 14 Şubat tarihinde yer alacak .

Sempozyumda sunulan bildirilerden oluşturulacak bir seçki, Aydın Sanat’ın yedinci sayısında yayınlanacak. Ayrıca, tüm bu etkinlikler, bildiriler kitabı ve sergi kataloğu ile kalıcı hale getirilecek.

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak, sanat organizasyonlarında önemli bir deneyimi olan pinelo Art gallery ile birlikte düzenlenen ADD-IST Uluslararası Sanat ve Tasarım Diyalogları Sempozyum ve Sergi etkinliğine, tüm olanaklarını seferber eden İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın’a; Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli’ye; sempozyum Yürütme Kurulu ve Bilim Kurulu üyelerine, sempozyum ve serginin tüm katılımcılarına; Küçükçekmece Belediyesi’ne, EURIE organizasyon komitesine, UNESCO club Yunanistan’a ve Bulgaristan’ın önemli üniversitelerinden Shumen University’e destekleri için teşekkür ediyoruz.

Prof. M. Reşat Başar 
Dekan
İstanbul Aydın Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi


ADD-IST International Art Dialogue Symposium and Exhibition Call

The theory, which is one of the most important inspiration sources of creativity, has become even more important in the context of the relation of art and design to technology. In the expansion of the boundaries of creativity, art has almost begun to be perceived as “proceedings” in the light of the importance of the existence of theoretical background. This approach has undoubtedly influenced technology and design. Due to its functional necessity, it is inevitable for the design to determine the real situation as the primary starting point. Therefore, the design that we can define as a fact in life has to act with the theory of trying to solve the passwords of life.

This situation in the center of reality we try to describe can be explained by universal references. This leads us to discuss the theory in art and design on an international scale. Especially in these days when the concept of “neighborhood” is on our agenda, we have decided to put the subject of ” the Theory in Art and Design” in the nearest geographical region where we most internalize the concept of “neighborhood”.

The main emphasis of our first our first symposium and exhibition which will be organized on the main campus of Istanbul Aydın University, has been chosen as “dialogues” also base on the discussions that we think about starting in the nearby environment. With the main title of “ADD-IST Art and Design Dialogues” our first symposium and exhibition on ” the Theory in Art and Design” will be hosted by our university in Istanbul. And the second stage of the dialogue will be hosted in Athens.

Under the leadership of Istanbul Aydın University, the symposium and exhibition will take place in the Lütfi Kırdar Convention Center on February 14th in the scope of EURIE 2018 Eurasian Higher Education Summit (14-16 February) which is the third largest “international education” conference and fair in the world.

A selection from the papers presented at the symposium will take place in Aydın Sanat‘s seventh issue. Also, all these events will be made permanent with the proceedings book and exhibition catalog.

As Istanbul Aydin University Fine Arts Faculty, for their support we would like to thank the ADD-IST International Art and Design Dialogue Symposium and Exhibition, organized together with the Pinelo Art Gallery that has an important experience in art organizations; The Chairman of the board of trustees of Istanbul Aydin University Dr. Mustafa Aydın who mobilized all of his facilities; Rector Prof. Dr. Yadigar İzmirli; symposium members of the Executive Committee and Science Committee;  all the participants of the symposium and the exhibition; Küçükçekmece Municipality; EURIE Organization Committee UNESCO club Greece and Shumen University, which is one of the most important universities in Bulgaria.​

Professor M. Reşat Başar
Dean
Istanbul Aydin University
Faculty of Fine Arts